Ngocquang’s Weblog

cac phan mem recover password

Posted on: Tháng Sáu 28, 2007

007 Write All Stored Passwords (WASP) v2.0 (1.625.864 byte): WASP will display all passwords of the currently logged on user that are stored in the Microsoft PWL file. It allows the convenient deletion of this file to improve the security / privacy of your PC. It is also very useful for educational purposes about computer security.

Accent Password Recovery: Dò tìm password.
Download
– Site LH:

* Accent Access Password Recovery v1.05 (29.887 byte): tìm password trong file Access 95/97/2000 (mde/mdb-file).
* Accent Exel Password Recovery v1.0 (34.926 byte): tìm password trong file Excel 97/2000.
* Accent Office Password Recovery v1.0 (48.508 byte): Dò tìm password trong file Office 9x/2000 (Access, Word, Excel).


Acrobat Key v4.0: Phục hồi password trong file Adobe Acrobat PDF, hỗ trợ mọi verson của Adobe Acrobat
Download:
– Site LH:
Acrobat Key v4.0 (705.163 byte).


Advanced xxxx Password Recovery: Dò tìm password. Xem bài viết.
Download
– Site LH:

* Advanced Access Password Recovery v2.5 (500.776 byte): Dò tìm password của file MS Access 95/97/2000.
* Advanced Archive Password Recovery v1.0.1 (735.733 byte): Dò tìm password trong các file được tạo bởi ZIP/PKZip/WinZIP, ARJ/WinARJ, RAR/WinRAR (2.x), ACE/WinACE (1.x).
* Advanced Arj Password Recovery v2.0 (921.231 byte): Dò tìm password của file nén bằng chương trình Arj.
* Advanced Excel 97 Password Recovery 1.31 (1.034.581 byte): Dò tìm password của file Excel 97.

* Advanced ICQ Password Recovery v1.0 (1.172.118 byte): Dò tìm password cho ICQ version 98a – 2000b.
* Advanced Instant Messengers Password Recovery v1.0 (553.881 byte): Dò tìm password trong các ứng dụng trao đổi thông điệp tức thời như: ICQ, AOL IM, Yahoo! Messenger, MSN Messenger, Odigo, Trillian and Excite Messenger…
* Advanced Lotus Password Recovery v1.02 (1.127.137 byte); Advanced Lotus Password Recovery v1.0 (619.150 byte).: Dò tìm password của file tạo bởi Lotus: Lotus Organizer (*.OR?); Lotus 1-2-3 (*.WK1, *.WK3, *.WK4, *.123); Lotus WordPro (*.LWP); Lotus SmartMaster (templates: *.12M, *.MWP); Lotus Approach (*.APR, *.APT).
* Advanced Office 2000 Password Recovery Pro v1.1 (990.641 byte); Advanced Office 2000 Password Recovery Pro v1.03 (985.111 byte): Dò tìm password trong file tạo bởi các chương trình: Microsoft Word (open, modify, document protection, VBA project); Microsoft Excel (open, modify, workbook, shared workbook, sheet, VBA project); Microsoft Access (share-level, database owner info (user name and security ID), user-level passwords (system databases); Microsoft PowerPoint 97 (VBA project); Microsoft Project (open, modify, VBA project); Microsoft Outlook; Microsoft Money; Microsoft Backup (Windows 95/98); Microsoft Schedule+; Microsoft Mail; Microsoft Internet Explorer 3/4/5 (Content Advisor); Visio 4/5 (VBA project); VBA “backdoor” feature (works for all MS Office 97 and Office 2000 applications, as well as other programs which have VBA projects)
* Advanced Office 97/2000 Password Recovery v1.23 (773.352 byte): Dò tìm password của file Office 97/2000.
* Advanced Outlook Express Password Recovery v1.02 (1.200.739 byte): Dò tìm password của người sử dụng “identities” trong Outlook Express.
* Advanced Outlook Password Recovery v1.12 (638.389 byte); Advanced Outlook Password Recovery v1.11 (1.126.165 byte): Dò tìm password của file Outlook (.pst).
* Advanced PDF Password Recovery v1.34 (671.497 byte). Advanced PDF Password Recovery v1.31 (1.242.218 byte). Advanced PDF Password Recovery v1.21 (654.311 byte): Dò tìm Password trong file Adobe Acrobat pdf.
* Advanced PDF Password Recovery Pro v1.5 (858.826 byte); Advanced PDF Password Recovery Pro v1.0 (833.059 byte): Dò tìm Password trong file Adobe Acrobat pdf.
* Advanced QuickBooks Password Recovery v1.05 (1.025.431 byte): Dò tìm password trong file Intuit QuickBooks (.QBW, .QBA) các version từ QuickBooks 4 đến QuickBooks 2000.
* Advanced Project Password Recovery v1.0 (1.034.214 byte): Dò tìm password trong file MS Project (tất cả các version).
* Advanced RAR Password Recovery v1.11 (695.999 byte): Dò tìm password của các file nén theo chuẩn RAR.
*
Advanced VBA Password Recovery v1.21 (584.464 byte): Dò tìm Password để xem va sửa chữa mã nguồn Visual Basic for Applications (VBA) trong các file của Microsoft Office 97 và Office 2000. Có khả năng mở khóa của Excel add-ins.
* Advanced Word 97 Password Recovery 1.31 (1.554.953 byte): Dò tìm password của file Word 97.
* Advanced WordPerfect Office Password Recovery v1.0 (377.306 byte): Dò tìm password của các file WordPerfect (.wp, .wpd), QuattroPro (.qpw, .wb?, .wq1), Paradox (.db). Hỗ trợ tất cả version và đa ngôn ngữ.
* Advanced ZIP Password Recovery v3.51 (1.045.547 byte): Dò tìm password của file ZIP/PKZip/WinZip.
– Site khac: Advanced PDF Password Recovery Pro 1.0 (835KB); Advanced PDF Password Recovery v1.31 (1214KB)


BiosPwds v1.2 (130.977 byte): Gets BIOS passwords for Award BIOSes on keypress.

Caption-it! (164.506 byte): Chương trình chuyển đổi Password từ dạng ****** thành dạng ký tự nguyên gốc. Bạn chỉ cần chạy chương trình nầy rồi di chuyển Mouse đến ô chứa Password.


CmosPwd: Phục hồi Password trong cmos/bios. Hỗ trợ các loại BIOS sau: Acer/IBM 1.3; AMI BIOS 1.0; AMI WinBIOS (12/15/93) 1.4d; AMI WinBIOS 2.5 1.0 & 2.7; Award 4.5x 1.0 & 1.4c & 2.3 & 2.8 & 2.9; Compaq (1992) 1.0; Compaq 1.4 & 3.0; Phoenix A08, 1993 1.0; IBM (PS/2, Activa …) 1.3; IBM Thinkpad boot pwd 1.5; IBM 300 GL 1.5; Packard Bell Supervisor/User 1.4; Phoenix 1.00.09.AC0 (1994) 1.0; Phoenix 1.04 1.4; Phoenix 1.10 A03/Dell GXi 1.4c; Phoenix 4 release 6 (User) 1.6 & 2.2; Phoenix 4.05 rev 1.02.943 2.6; Phoenix 4.06 rev 1.13.1107 2.6; Gateway Solo – Phoenix 4.0 r6 2.4; Toshiba 2.1; Zenith AMI 1.5;
Download:
– Site LH:
CmosPwd v3.0 (71.862 byte).


CMOS Password (5159 bytes): Nếu đặt password cho CMOS và lỡ quên mất tiêu nó, bạn sẽ chẳng thể nào vào được CMOS để chỉnh sửa các thông số cần thiết nữa. Giải pháp thông thường, và của các dịch vụ vi tính, là mở máy ra và gỡ pin CMOS một lát cho các thông tin trong BIOS bị xóa sạch. Nhưng đâu phải ai cũng có thể đụng tới chuyện phần cứng ấy. Bởi vậy, giải pháp của chúng tôi là dùng một phần mềm nho nhỏ do bạn Dương Tấn Phát viết. Bạn chạy file này trong môi trường MS-DOS thật. (Nếu đang chạy Windows 95/98, bạn restart lại máy với option Restart in MS-DOS Mode.) Nhưng tốt nhất là bạn nên copy file này vào đĩa mềm. Sau đó boot máy từ đĩa mềm boot và chạy file này. Các tham số (parameter) để chạy như sau : * BAKCMOS /C nếu muốn xóa sạch các thông tin CMOS và password của CMOS. * BAKCMOS /B nếu muốn sao lưu thông tin ROMBIOS thành file CMOSINFO.DAT * BAKCMOS /R nếu muốn phục hồi file CMOSINFO.DAT có chứa các dữ liệu setup bios vào CMOS. Sau đó, bạn khởi động lại máy, nhấn phím DELETE để mở CMOS và thiết đặt lại các thông số CMOS theo yêu cầu của mình.

CopiX Extension v1.1 (540 KB): Tiện ích dò tìm password, mã của các ứng dụng. Nó có các chức năng như : Copy văn bản từ các cửa sổ, bao gồm văn bản nhãn hiệu (label text), văn bản có thể biên tập và văn bản listbox, thậm chí các văn bản đã giải thể (disabled text) và các password dạng dấu hoa thị ***. Các text được capture sẽ được hiển thị trong một box tooltip và được copy vào clipboard của Windows. Xem Class (lớp) và Handle (trình điều khiển) của một cửa sổ hay một nút điều khiển ứng dụng nào đó. Chức năng này có lẽ hữu ích cho các nhà lập trình. Kết quả sẽ hiển thị trong một box tooltip và được copy tới Clipboard. Ðây là một phần mềm hữu ích cho bạn khi lỡ quên password bảo mật hay đăng nhập của một ứng dụng nào đó. Chỉ có điềui, nó hạn chế ở chỗ password đó cần phải được save lại dưới dạng các dấu hoa thị ****. Sau khi xài xong, bạn phải uninstall nó ra khỏi máy mình ngay để tránh bị “gậy ông đập lưng ông”, bị kẻ xấu nào đó ăn cắp mất password. Xem bài viết.


MS Access 2000 Password Recovery: Dò tìm pssword trong file Access 2000.
Download:
– Site LH: MS Access 2000 Password Recovery v1.0
(1.216.810 byte).


Passware Password Recovery xxxx: Dò tìm password.
Download
– Site LH:
* Passware Password Recovery Access v3.5 (540.729 byte): Dò tìm password trong file Access 2/9x/2000.
* Passware Password Recovery ACT v3.5 (354.398 byte): Dò tìm password trong file Symantec ACT! (.BLB).
* Passware Password Recovery Backup QIC v3.5 (349.690 byte): Dò tìm password trong file MS Backup 95/98.
* Passware Password Recovery Kit v4.0 (1.903.226 byte); Passware Password Recovery Kit v3.7 (2.178.183 byte); Passware Password Recovery Kit SE v3.9 (2.025.941 byte): Tự động dò tìm mật khẩu tạo bởi các chương trình: Word97/2000, Excel97/2000, Word95/6/2, Excel95/5/4, Access2/95/97/2000, Windows NT 3.x, 4.x, Outlook97/98/2000, Exchange, WinZip PKZip ZIP, VBA Visual Basic modules, Internet Explorer, FileMaker, Quicken, Lotus 1-2-3, Lotus Organizer, Lotus WordPro, Backup, Project, Paradox, ACT!, Mail, Schedule+, Money, WordPerfect.
* Passware Password Recovery Win2K/NT v3.5 (274.721 byte): Dò tìm password cua Windows 2000 / NT.
– Site khac: Passware Password Recovery Kit SE v3.9 (2009KB).


Password Recovery Toolkit v4.3u (1.390.271 byte): Tự động dò tìm Password của các file: ACT, LOTUS 1-2-3, Organizer, MS Money, QuickBooks, Quicken, MS Word, MS Excel, MS Access, Ascend, Paradox, Word Perfect, MS Scheduler, Quatro Pro, Lotus Approach, DBase, AmiPro, NT Admin, WordPro.

Pwl Tool v1.0 (36.009 byte): Chương trình đọc cache password ra. Nếu như trong Dial-Up Networking có save password thì chưương trình sẽ hiện lên cho chúng ta xem rõ ràng.

PwlView v2.0 (13.702 byte): Chạy với Dos, PwlView shows all cached passwords stored in user’s PWL file along with user’s login information. (User must be logged in).

Revelation v1.1 (1,2 MB) : Nếu quên password mà bạn đã thiết đặt cho các ứng dụng trong Windows, như trong Dial-Up Networking, E-mail,…mà có save lại password ấy dưới dạng các dấu ****, bạn có thể đọc lại được password của mình bằng một phần mềm tên REVELATION của SnadBoy. Dung lượng khoảng 1,2 MB. Hướng dẫn sử dụng

ScrSavPw v1.2 (113.568 byte): Chương trình đọc và set lại passowrd cho Windows Screensaver.


Serial’2000: Ðây là một bộ chương trình được thực hiện theo dạng trang Web cung cấp cho bạn số serial của các software. Serials ‘2000 thu gom các số đăng ký chính thức trên khắp thế giới để tập hợp lại hình thành chương trình này. Nó chắc chắn là hữu ích cho bạn khi bạn kiếm được ở đâu đó những phần mềm dạng Shareware, Trialware, Evaluation,…Phân loại các phần mềm ra theo loại máy mà chúng chạy. Version 6.0 có 5 loại máy vi tính khác nhau : Macintosh, Newton, Palm Pilot, CE và PC. Version 7.0 bổ sung them hệ điều hành BeOS. Ở mỗi loại, các phần mềm cũng được xếp thứ tự theo ABC,…Có sẵn một trình duyệt Web nhỏ giúp bạn có thể truy cập ngay tới homepage của phần mềm…Cho phép người sử dụng bổ sung thêm số serial của các phần mềm khác vào…Hỗ trợ việc update cơ sở dữ liệu. Các tác giả cung cấp các patch update mỗi tháng 2 lần vào các ngày 1 và 16 hàng tháng. Xem bài viết.
Download:
– Site LH:
* Serial’2000 v7.1 (2.796.682 byte) Update đến hết tháng 08/2001. Update 15/05/02 (67.688 byte); Update 01/05/02 (48.938 byte); Update tháng 04/02 (64.832 byte); Update tháng 03/02 (72.819 byte); Update tháng 02/02 (84.119 byte); Update tháng 01/02 (52.590 byte); Update từ 02-12/2001 (831.213 byte). * Serial’2000 v7.0 (2.004.425 byte) Upgrade v7.0b (303.432 byte).
– Site khac:
Serial’2000 v7.0 (1.961KB).
v7.0b Update (283kb).


Serials 2000 v1.41.0217 (343 KB): File update 21-8-2000 Bộ tập hợp serial các phần mềm. Công trình của nhóm eGIS!/CORE. Gồm hai công cụ : Search : Bạn gõ tên software muốn tìm số serial vào box, click nút Search là nó sẽ xuất hiện kết quả ngay, nếu như software đó có trong thư viện của Serials 2000. Manager : Qủan lý các số serial theo hình thức một danh sách. Ðặc biệt hơn cả là bạn có thể biên tập lại các số serial, remove hay bổ sung thêm các số serial mới. Bạn cũng có thể cập nhật những file update data từ Internet về.


Ultimate ZIP Cracker: The Ultimate ZIP Cracker shows you the password to any password-protected ZIP or ARJ file! Several powerful algorithms are used to search for lost passwords. Unlike many other similar programs, Ultimate ZIP Cracker allows you to make sure that your lost password will be found BEFORE you buy the program. The trial version won’t actually show you the recovered password, but it WILL show you the first bytes of files in the ZIP or ARJ so you know it worked.
Download:
– Site LH:
Ultimate Zip Cracker v6.5.4.0 (962.707 byte); Ultimate ZIP Cracker Retail Working v4.4 (655.161 byte)


Unhide v1.0 (4.005 byte): Chương trình chuyển đổi Password từ dạng ****** sang các kí tự ACSII dành cho Dial-Up Networking. Bạn mở các shortcut trong Dial-Up Networking có save password, sau đó chạy chương trình. Bạn sẽ xem được các password dễ dàng.

Visual ZIP Password Recovery Processor v4.1 (1.083.672 byte): Dò tìm password trong file zip.

Web cracker v2.0 final (270.224): Copyright 1998 by DiTTo; Released 12/02/98; This program exploits a rather large hole in web site authentication methods. Password protected websites can be easily brute-force hacked, because there is no set limit on the number of time an incorrect password or User ID can be tried.


Windows Network Neighborhood Password Cracker: Dò tìm password shared resource trong Windows Network Neighborhood.
Download:
– Site LH:
Windows Network Neighborhood Password Cracker v3.0 (191.241 byte).


Zip Key: Dò tìm password trong các file ZIP tạo bởi WinZip, PKZip hay các chương trình tương thích Zip khác. Tốc độ tìm có thể lên tới 3,500,000/giây với Pentium II.
Download:
– Site LH:
Zip Key v4.0.8 (729.209 byte).

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Bai viet moi

My Photos

RSS Feed không xác định

  • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.

Calenda

Tháng Sáu 2007
H B T N S B C
    Th10 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Advertisements
%d bloggers like this: